Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0163 Skur FFI

Image "070902c_138_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_138_02.jpg" without description

Skur FFI, ukjent byggeår, sett fra vest.

Inv.nr. og navn

0163 Skur FFI

Tradisjonelt navn

Oppført / arkitekt

Byggeår ukjent, ervervet 1950

Nåværende funksjon

Lagerskur

Opprinnelig funksjon

Lagerskur

Historikk

1945–1950

Oppført etter 2. verdenskrig. Årstall ikke oppgitt

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Skuret er knyttet til FFIs virksomhet og har bl.a. vært brukt til lagring av utstyr til båter