Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0425 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0425
Byggeår 1952
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Uten funksjon / lager

Vern

Verneklasse

0 – Liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Pakkboden i stålkonstruksjon, utvendig kledt med bølgeblikk, er frigitt for riving etter kassasjonssak

1952
Oppført. Vedlikeholdshistorie ikke angitt

Ingen treff