Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0385 Oppsynsmannsbolig (kontor)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Oppsynsmannsbolig (kontor)
Inventarnummer 0385
Byggeår 1915
Opprinnelig bruk Oppsynsmannsbolig
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Trebjelkelag
Vegger Bindingsverk innvendig og utvendig kledt med panel
Vinduer Trerams- og firerams vinduer
Dører Nyere ytterdør i tre
Tak Saltak tekket med takpanner
Piper En teglsteinspipe
Annet Betong (angitt). Bygningen har kjeller. Deler av grunnmuren kan være bygget i naturstein

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Oppsynsmannsboligen er bygget over en tradisjonell, firedelt plan med pipe midt i huset. Det er oppført samtidig med gruppen av arbeidshus for behandling av ammunisjon inne på Mellomøya og må ses i sammenheng med dette. Selvstendige småbruk av den typen som de militære oppsynsmannsboligene representerer, er i dag sjeldne. Boligen er sterkt ombygget både utvendig og innvendig etter at den har blitt tatt i bruk som kontor, mens uthuset er mer autentisk bevart.

1915
Oppført
1984 - 1985
Full oppussing med utskifting av vinduer, kledning og taktekking. Etterisolering innstallering av nytt kjøkken og bad. Utvendige malingsarbeider

Ingen treff