Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0194 Helikopterverksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Helikopterverksted
Inventarnummer 0194
Byggeår 1940–1945 (oppgitt)
Opprinnelig bruk Reparasjonsverksted for flymotorer
Nåværende bruk Lager / verksted
Ant. etg. Kontorer i to etasjer i den ene enden, for øvrig åpent
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Betong med søyler. Betongskille i deletasje
Vegger Støpte vegger utvendig malt
Vinduer Store fabrikkvinduer delt opp i mindre ruter mot sjøen
Dører Platede dører
Tak Flatt tak tekket med metallplater
Annet Støpt betongplate uten kjeller

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Bygningen har i seg selv liten antikvarisk egenverdi, men er en del av miljøet knyttet til den eldre flyfabrikken på Møringa. Det tidligere helikopterverkstedet utgjør et sammenbindende element mellom inv nr. 0195 maskinverkstedet og 0193 Montasjehall II

Andre referanser: ØSD-arkiv: Tegninger ajourført 1987

1940 - 1945
Angitt oppført
1994
Innsetting av vindusglass

Ingen treff