Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0141 Lager og verksted

Image "070902c_126_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_126_02.jpg" without description

Lagerbygning på kulltomten sett fra sør.

Image "070902c_126_03.jpg" without description

Utsyn mot plassen vest for 0111 Verftsporten hvor det nå er kommet opp et nybygg. I dette området har det bl.a. stått to eldre tømmerskur i tillegg til skur for oppbevaring av Cardiff-kull.

Inv.nr. og navn

0141 Lager og verksted

Tradisjonelt navn

Lager på kulltomten

Oppført / arkitekt

1948

Nåværende funksjon

Lager

Opprinnelig funksjon

Lager

Historikk

1948

Oppført av lemmer

1981

Istandsetting til maleverksted

1989–1991

Nytt taktekke, utskifting av kledning og porter

Vern

Verneklasse

0 – liten verneverdi

Vernet omfatter

Kommentar

Bygningen er angitt oppført av lemmekonstruksjoner noe som tyder på at en har anvendt tyske bygningsmaterialer. På denne plassen, inntil Strandbatteri II, lå det tidligere en smal rekke med skur (antagelig halvtaksskur) for oppbevaring av Kardiffkul

Historiske tegninger: Ingen. På Kart 1917 (ØSD-arkiv) er det avmerket en bygning på samme sted