Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0394 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0394
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Ammunisjonmagasin
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. En etasje med loft
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bindingsverk. Trebjelkelag mot loft
Vegger Bindingsverk ut- og innvendig kledt med panel
Vinduer Etrams og firerams vinduer dekket av skodder
Dører Doble labankporter av tre i hver gavlside
Tak Saltak tekket med bølgeeternitt
Piper Ingen
Annet Betongfundament

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Ammunisjonsmagasinet fra okkupasjonstiden er autentisk bevart og føyer seg inn i det eksisterende miljøet med arbeidshus og ammunisjonsmagasiner fra perioden rundt 1. verdenskrig. Det er medtatt i verneplanen som et av de få, utvalgte eksemplene fra den tyske utbyggingsperioden på Mellomøya

1940 - 1945
Oppført av den tyske okkupasjonsmakten
1945
To skinner for løpekatt er innlagt i taket. Øvrig vedlikeholdshistorie ikke angitt

Ingen treff